Do rodziców

Czym się zajmujemy?

Grupa Wielkopolska SPSS jest nastawiona głównie na pracę z młodzieżą pod kierunkiem doświadczonych instruktorów Stowarzyszenia, którzy organizują całoroczne zajęcia.

Grupa Wielkopolska SPSS organizuje nie tylko obozy, rajdy wakacyjne ale też różnego rodzaju szkolenia, warsztaty podnoszące  sprawność fizyczną  uczące współpracy w grupie, koleżeństwa, zaangażowania, a z czasem i poświęcenia dla innych.

Na co dzień zajmujemy się działaniami promującymi zdrowy styl życia, współpracą w grupie rówieśników, podnoszeniem sprawności fizycznej, topografią oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy. Organizujemy wyprawy i gry terenowe, zawody sportowe, i wiele innych przedsięwzięć zarówno szkoleniowych jak i wychowawczych.

Survivalowcy ponadto poznają historię i przyrodę Polski oraz regionu.

Bycie survivalowcem zobowiązuje nie tylko do uczestnictwa w samych zajęciach szkoleniowych ale również uczy karności, dyscypliny, punktualności oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie jak i powierzony sprzęt stanowiący majątek organizacji.

Co daje Waszemu dziecku przynależność do Grupy Wielkopolskiej SPSS? 

Po pierwsze: nauczy się odpowiedzialności, działania w grupie, zdobędzie nowe doświadczenia i tężyznę fizyczną;

Po drugie: po pewnym czasie nauczy się odpowiedzialności za siebie i innych;

Po trzecie: zdobędzie wiedzę, która przyda się w sytuacjach ekstremalnych (oby do takich nigdy nie doszło), takich jak: katastrofa, klęska żywiołowa, przetrwanie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, pozna zasady komunikacji i sygnały alarmowe, nauczy określać swoje położenie i zasady postępowania w przypadkach zagrożenia życia;

Po czwarte: dowie się ciekawych informacji o historii i przyrodzie Polski oraz o swoim regionie, pozna wiele ciekawych miejsc wyjeżdżając na obozy, marsze i zloty organizowane w ramach zajęć Grupy Wielkopolskiej SPSS;

I przede wszystkim to, czego nie da sie przeliczyć na pieniądze, czyli zaufanie, sympatię i poparcie społeczności lokalnej oraz różnych instytucji, z którymi współpracuje Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu.

Jeżeli chodzi zaś o Was rodziców to: przede wszystkim wiecie gdzie i w jakim towarzystwie przebywa Wasze dziecko. Z zajęć w Grupie Wielkopolskiej SPSS zawsze wyniesie coś wartościowego-przydatnego w dalszym życiu.