Ogłoszenia Zarządu

Informacje i ogłoszenia Zarządu SPSS


28.07.2017

Arkadiusz Stryjeński – 1980-2017

Ze smutkiem i głebokim poruszeniem zawiadamiamy, że nasz stowarzyszeniowy kolega Arek Stryjeński zginął w wypadku samochodowym w dniu 6 czerwca br. Wiadomość ta dotarła do nas z dużym opóźnieniem. Wspominamy Arka jako człowieka serdecznego, o poczciwej duszy, szczerze pragnącego się ciągle uczyć i zgłębiać tajniki sztuki przetrwania.

Arek wybierał się na tegoroczne Surwiwalia, w których bardzo chciał wziąć udział, ponieważ zawsze cenił sobie spotkania z bratnimi duszami. Dopiero dzisiaj dowiadujemy się dlaczego nie dotarł…


19.03.2017

Decyzją Walnego Zjazdu SPSS z dnia 18.03.2017 naszemu Koledze

Krzysztofowi J. Kwiatkowskiemu

został nadany status

Członka Honorowego SPSS.

Tytuł ten SPSS nadaje osobom, które w wyjątkowy sposób zaistniały w świecie surwiwalu i mają niebagatelny wkład w rozwój i upowszechnianie tej idei w społeczeństwie. Kolega Krzysztof, powszechnie zwany Kriskiem, jest współzałożycielem Stowarzyszenia i przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję Prezesa SPSS. Pedagog, uznany autor wielu artykułów z dziedziny szeroko pojętego surwiwalu i znanej w środowisku książki Surwiwal po Polsku. Jeden z niewielu teoretyków w dziedzinie sztuki przetrwania.

Gratulujemy!!!


2.03.2017

Decyzją Zarządu SPSS z dn. 2.03.2017 r. na koordynatora Grupy Regionalnej Mazovia został powołany kolega Dawid Król. Równoczenie przyjęto rezygnację kol. Sergiusza Boreckiego z pełnienia tej funkcji.

 

 

 


23.02.2017

Zarząd SPSS informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.02.2017 r., została przyjęta decyzja Prezesa Stowarzyszenia, dotycząca jego rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa oraz członka Zarządu z dniem 18 marca 2017 r.

W związku z powyższym, Walny Zjazd SPSS w dniu 18.03.2017 zobowiązany jest do wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.


18.02.2017

18 marca 2017 od. godz. 11:00 odbędzie się nasz Walny Zjazd – w Ponurzycy, jak poprzednio (szczegóły dojazdu zostaną uzupełnione).

Tematyka:
– sprawozdanie merytoryczne z działalności, w tym z grup regionalne
– sprawozdanie finansowe
– wybór prezesa i dobór członka Zarządu
– sprawy członkowskie
– imprezy (Zimorodek, Surwiwalia, SurwiOrient i inne, prośba o zgłaszanie imprez do Zarządu)
– wniesienie własnych pomysłów do realizacji przez Stowarzyszenie
– programy współdziałania: „Surwiwal Blisko Domu”, programy do realizacji w ramach „Przewodnik do Edukacji Przygodą w Polsce”, inne
– zatwierdzenie planów działania na rok kolejny
– sprawy różne (m.in.: dotyczące „Przewodnika do Edukacji Przygodą w Polsce”)

Przypominamy o składkach członkowskich.


9.08.2016

logo-PILICA_smallInformujemy, że decyzją Zarządu SPSS, powołano kolejną Grupę Regionalną SPSS:

Grupa Regionalna PILICA SPSS

Opiekunem Grupy jest Bartłomiej Cichoń.

Więcej o grupie w zakładce Grupy Regionalne.

 


8.04.2016

logo-JURAJSKA

Informujemy, że decyzją Zarządu SPSS, dnia 7 kwietnia 2016 r. została powołana

JURAJSKA Grupa Regionalna SPSS.

Opiekunem Grupy jest kol. Mariusz Dzierski.

Więcej informacji w zakładce Grupy Regionalne SPSS.

 


8.04.2016

logo-ŚWIĘTOKRZYSKAInformujemy, że decyzją Zarządu SPSS, dnia 7 kwietnia 2016 r. została powołana

Grupa Regionalna ŚWIĘTOKRZYSKIE SPSS.

Opiekunem Grupy jest kol. Michał K. Miernik.

Więcej informacji w zakładce Grupy Regionalne SPSS.