Władze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes
Sergiusz Borecki

Wiceprezes
Przemysław Płoskonka

Sekretarz
Mariusz Zawadzki

Skarbnik
Rafał Banaszak
Koordynator Grup Regionalnych

Zazwyczaj w środy od 21.30 odbywają się skypowe zebrania Zarządu (członkowie zainteresowani udziałem powinni wcześniej dokonać powiązania sieciowego – poprzez kontakt z Zarządem)


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Mirosław Walczyk
Instruktor surwiwalu
Opiekun Grupy Narew

Jarosław Wrosz
Instruktor surwiwalu

Krzysztof Lewicki
Instruktor surwiwalu

Kamil Grzelka
Instruktor surwiwalu

Bogdan Jaśkiewicz
Instruktor surwiwalu