PIERWSZA POMOC PLENEROWA (OUTDOOR FIRST AID) Kurs doszkalający i podnoszący kwalifikacje instruktorów surwiwalu – szkolenie treningowe dla uzupełnienia i odświeżenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy w terenie. *