Zapraszamy na Kurs Technik Linowych w Survivalu – kurs II stopnia. Celem kursu jest nabycie w podstawowym lub zaawansowanym zakresie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem alpinistycznym i wysokościowym,