Numer specjalny – marcowy! Kobiety w surwiwalu. Jaki portret kobiety znajdziecie w tym numerze Biuletynu Surwiwalowego? Jestem przekonana, że jedyny i niepowtarzalny! Te nietuzinkowe kobiety piszą tu