ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

 

Prezes
Sergiusz Borecki (Warszawa)

Wiceprezes
Przemysław Płoskonka (Warszawa)

Sekretarz
Mariusz Zawadzki (Łódź)

Skarbnik
Bartłomiej Cichoń (Tomaszów Mazowiecki)

Zazwyczaj w środy od 21.30 odbywają się skypowe zebrania Zarządu – członkowie zainteresowani udziałem powinni wcześniej dokonać powiązania sieciowego, poprzez kontakt z Zarządem.


 

KOMISJA REWIZYJNA:

Martna Majda

Kamil Grzelka

Michał Miernik