Statut Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu

Kliknij, aby poznać: STATUT (2016)  oraz  ZAŁĄCZNIKI do Statutu.      


Inne dokumenty wewnętrzne

Kliknij, aby poznać: REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SPSS
Kliknij, aby poznać: OGÓLNY REGULAMIN IMPREZ SPSS
Kliknij, aby poznać: KODEKS ETYKI SPSS
Kliknij, aby poznać: KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PIFS
Kliknij, aby poznać: ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW SPSS

Kliknij aby poznać: POLITYKA PRYWATNOŚCI SPSS (RODO)


Sprawozdania roczne

Kliknij, aby poznać: SPSS – sprawozdanie za 2011
Kliknij, aby poznać: SPSS – sprawozdanie za 2012
Kliknij, aby poznać: SPSS – sprawozdanie za 2013
Kliknij, aby poznać: SPSS – sprawozdanie za 2014
Kliknij, aby poznaćSPSS – sprawozdanie za 2015

Sprawozdanie z III Edycji SURWIWALIÓW