Podstawowymi zadaniami (propozycje) do przemyślenia i wykonania dla nowego członka SPSS są:

  • korzystanie z ofert Stowarzyszenia (bycie beneficjentem) i/lub
  • tworzenie ofert (bycie aktywistą)
  • działanie samotne

– dla siebie i/lub
– dla kogoś

  • działanie wspólne (także dla siebie i/lub dla kogoś)

– przyłączenie się do grupy w swoim regionie
– stworzenie grupy

  • określenie sfery własnego działania (sfery nie wykluczają się wzajemnie), przykłady:

– doświadczanie sytuacji survivalowych
– poznawanie technik oraz narzędzi
– poznawanie funkcjonowania człowieka
– poznawanie samego siebie

  • posługiwanie się metodami survivalowymi

– w przygodzie
– w ratownictwie
– w wychowaniu i edukacji
– w terapii
– w resocjalizacji
– w działaniach na rzecz inkluzji społecznej
– w regeneracji i wypoczynku
– podróżach i wyprawach