Certyfikacje

 

Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu, jako organizacja ciesząca się rosnącym zaufaniem w dziedzinie szeroko pojętego outdooru, a w szczególności survivalu i bushcraftu oraz edukacji plenerowej, wydaje certyfikaty:

  • dla osób fizyczych, nie będących instruktorami survivalu, potwierdzający kompetencje w zakresie działalności outdoorowej – Certyfikat Kwalifikacji w Działalności Outdoorowej (Certyfikat Kompetencji Animatora Survivalu i Bushcraftu)
  • dla firm i instytucji, potwierdzający przygotowanie i prowadzenie imprez, szkoleń itp. zgodnie ze sztuką i Deklaracją Dobrych Praktyk SPSS

Deklaracja Dobrych Praktyk Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu

Wzrost aktywności outdoorowej i wzrastająca liczba osób praktykujących różne jej formy, w szczególności surwiwal i bushcraft, stwarza potrzebę potwierdzenia kwalifikacji w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny surwiwalu i bushcraftu oraz bezpieczeństwa w organizacji i prowadzeniu zajęć.

Jednym z głównych celów istnienia SPSS jest rozpoznanie i poprawa jakości nauczania oraz prowadzenia zajęć plenerowych (outdoor) w Polsce, dlatego niniejsza droga certyfikacji jest odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie i stwarza możliwość uzyskania potwierdzenia kwalifikacji.

Kodeks Dobrych Praktyk SPSS ma na celu wsparcie osób praktykujących surwiwal i bushcraft w rozwijaniu ich kompetencji i zdobywaniu doświadczenia. Niżej przedstawiony zakres umiejętności stanowi kryterium oceny kwalifikacji przy wydawaniu Certyfikatu Kwalifikacji w działalności outdoorowej.

Oferta certyfikacji jest skierowana do osób pracujących w różnych obszarach aktywności outdoorowych, przede wszystkim jednak do miłośników surwiwalu i bushcraftu: nauczycieli, animatorów, instruktorów harcerskich, edukatorów, osób indywidualnych, a także trenerów personalnych i terapeutów, którzy chcieliby wykazać, w swojej działalności osiągnęli podstawowy poziom bezpieczeństwa i umiejętności do prowadzenia zajęć plenerowych i przestrzegają zalecanych dobrych praktyk.


Więcej:

  • Ramy Kwalifikacyjne w Certyfikacji
  • Kodeks Dobrych Praktyk SPSS
  • Regulamin uzyskiwania Certyfikatów SPSS

!STRONA W PRZYGOTOWANIU!

pełna informacja niebawem

©Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu