ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

 

Prezes
Sergiusz Borecki (Warszawa)

Wiceprezes
Przemysław Płoskonka (Warszawa)

Sekretarz
Mariusz Zawadzki (Łódź)

Skarbnik / Koordynator Krajowy Grup Regionalnych
Rafał Banaszak (Poznań)

Zazwyczaj w środy od 21.30 odbywają się skypowe zebrania Zarządu – członkowie zainteresowani udziałem powinni wcześniej dokonać powiązania sieciowego, poprzez kontakt z Zarządem.


 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący
Mirosław Walczyk
Instruktor surwiwalu

Jarosław Wrosz
Instruktor surwiwalu

Krzysztof Lewicki
Instruktor surwiwalu

Kamil Grzelka
Instruktor surwiwalu

Bogdan Jaśkiewicz
Instruktor surwiwalu

Podziel się tą wiadomością: