Na poniższej mapie zaznaczono miejsca, w których znajdziesz osoby zrzeszone w SPSS,
zarówno indywidualnie jak i w Grupach Regionalnych.

Jeśli nie znajdujesz swojej lokalizacji – poinformuj nas o tym