Komunikat – termin i miejsce Walnego Zjazdu 2023

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie SPSS!

Komunikat - termin i miejsce Walnego Zjazdu 2023Zbliża się czas statutowego spotkania władz Stowarzyszenia, czyli Walnego Zjazdu SPSS, który zgodnie z naszym Satutem stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia.

Na najbliższym Walnym Zjeździe powinniśmy podjąć decydujące postanowienia w kwestii:

 – profilu Stowarzyszenia i jego dalszym funkcjonowaniu,

 – struktury Stowarzyszenia,

 – ew. zmian Statutu wynikających z powyższych ustaleń,

 – siedziby Stowarzyszenia,

 – wyborów do organów Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Kadencja obecnego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej dobiega końca. Zatem najbliższy Walny Zjazd SPSS ma charakter wyborczy i w czasie Zjazdu muszą zostać przeprowadzone wybory:

  – Zarządu SPSS,

  – prezesa Zarządu / prezesa SPSS,

  – Komisji Rewizyjnej SPSS.

Zatem jest to czas, kiedy warto zastanowić się nad kandydowaniem do powyższych gremiów i mieć wpływ na dalszy rozwój Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem głos stanowiący na Walnym mają członkowie zwyczajni (aktualni, będący obecnie członkami), oni także mają prawo być wybierani do organów i władz Stowarzyszenia. Przemyślcie zatem swoje chęci zaangażowania się i podjęcia odpowiedzialności.

Obrady Walnego Zjazdu odbywają się zgodnie z wytycznymi Statutu SPSS i jego załączników.

 

Termin i lokalizacja Walnego Zjazdu 2023:

  – I termin Zjazdu: 11. marca 2023, godzina 10:00

  – II termin Zjazdu: 11. marca 2023, godzina 10:30

 

Lokalizacja: Ponurzyca 60 (gm. Celestynów, nasze zaprzyjaźnione gosp. agroturystyczne) LINK DO MAPY

 

Pozdrawiamy i do zobaczenia –

Zarząd SPSS