Składki członkowskie na rok 2023

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia!

IStowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu - każdy ma swój survivalnformujemy, że decyzją Zarządu SPSS wysokość składki członkowskiej w roku 2023 nie ulega zmianie i pozostaje zgodna z Uchwałą Zarządu SPSS z dnia 10 listopada 2017 r. Wysokość składki wynosi zatem 60 zł / rok.

Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do terminowego uiszczania składek członkowskich na rok 2023 w kwocie 60 zł przelewem z tytułem: „TWOJE IMIĘ I NAZWISKO – SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2023” na konto Stowarzyszenia: BNP 95 2030 0045 1110 0000 0362 5710.

Pamiętajmy, że Stowarzyszenie nasze na chwilę obecną utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich i terminowe ich opłacanie pozwala nam na realizację celów statutowych.