Składki członkowskie na rok 2024

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia!

IStowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu - każdy ma swój survivalnformujemy, że decyzją Zarządu SPSS wysokość składki członkowskiej w roku 2024 ulega zmianie i zgodnie z Uchwałą Zarządu SPSS Nr 3 z dnia 18 grudnia 2023 r. Wysokość składki wynosi 100 zł / rok.

Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do terminowego uiszczania składek członkowskich na rok 2024 w kwocie 100 zł przelewem z tytułem: „TWOJE IMIĘ I NAZWISKO – SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2024” na konto Stowarzyszenia: BNP 95 2030 0045 1110 0000 0362 5710.

Pamiętajmy, że Stowarzyszenie nasze na chwilę obecną utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich i terminowe ich opłacanie pozwala nam na realizację celów statutowych.