* Izolacja, ograniczenie przestrzeni, utrudnione lub uniemożliwione kontakty z rodziną, a nawet umierającym krewnym, deprywacja sensoryczna, depresja, lęk, agresja… – czy to opis stanu człowieka podczas kwarantanny Covid19?