“Człowiek w sytuacjach ekstremalnych” – surwiwal w domu

*

Izolacja, ograniczenie przestrzeni, utrudnione lub uniemożliwione kontakty z rodziną, a nawet umierającym krewnym, deprywacja sensoryczna, depresja, lęk, agresja… – czy to opis stanu człowieka podczas kwarantanny Covid19?

Bynajmniej. To stany obserwowane wśród załóg misji badawczych na Antarktydzie około 50-60 lat temu. Jakże jednak pasują do współczesnej sytuacji wielu osób uwięzionych w domach przez epidemię! O tej całej, niezmiernie ciekawej sferze, wynikającej z izolacji człowieka i ograniczeniu bodźców, możemy przeczytać w książkach prof. Jana F. Terelaka, takich jak: “Introspekcje antarktyczne”, “Człowiek w sytuacjach ekstremalnych” oraz “Stres życia”.

To podstawowa literatura dla instruktorów surwiwalu zainteresowanych psychologiczną stroną sytuacji awaryjnych, jak i takich jak… obecny surwiwal w domu. Zapraszamy na recenzję video – zachętę do lektury wyżej wspomnianych prac.

Pozdrawiamy,
SPSS

www: https://surwiwal.edu.pl
Znajdziesz nas także na FB: www.facebook.com/SPSSurwiwalu/


Autor recenzji dla SPSS: Sergiusz Borecki / Szkoła Bushcraftu QUINOX (www.quinox.net)