Dzięki zaproszeniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, braliśmy udział w tegorocznym Regionalnym Forum o Lasach (i turystyce).