Kurs Technik Linowych w Surwiwalu – II stopień

Zapraszamy na
Kurs Technik Linowych w Survivalu – kurs II stopnia.

Kurs technik linowych w surwiwalu

Celem kursu jest nabycie w podstawowym lub zaawansowanym zakresie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem alpinistycznym i wysokościowym, poznanie specyfiki pracy na wysokościach w trakcie zajęć survivalowych i podczas imprez integracyjnych oraz doskonalenie umiejętności nabytych podczas kursu I stopnia.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem w tego rodzaju działalności (taternicy jaskiniowi / instruktorzy surwiwalu). Uczestnicy kursu muszą mieć za sobą podstawowe szkolenie linowe – ukończyli Kurs Technik Linowych w Survivalu I stopnia.

Czas trwania – 48 godz.

Wymagania:

– ukończone 16 lat ( w przypadku osób niepełnoletnich pozwolenie od rodziców/opiekunów na udział w kursie);
– ubezpieczenie NW;
– posiadanie karimaty i śpiwora oraz wyżywienia;
– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości;
– ukończenie kursu I stopnia.

 

Zapewniamy:

– wyposażenie w cały potrzebny sprzęt wysokościowy;
– zaświadczenie o ukończeniu Kursu Technik Wysokościowych w Survivalu II stopnia
– nocleg w warunkach turystycznych;

Program szkolenia:

• asekuracja i autoasekuracja;
• taktyka akcji wysokościowych;
• podstawy wspinaczki na ściance wspinaczkowej;
• zastosowanie technik wysokościowych w survivalu;
• ratownictwo wysokościowe ludzi i sprzętu;
• obsługa i konserwacja sprzętu wysokościowego;
• podstawy wspinaczki na ściance wspinaczkowej;
• zasady pokonywania parków linowych.

 

Cena: 260 zł  (członkowie SPSS z opłaconą składką 220 zł)

 

Szkolenie spełnia wymagania kursów doszkalających dla instruktorów SPSS.
Ukończenie kursu, jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia specjalistycznego SPSS.

 

Kontakt (informacje i zgłoszenia): Mirosław Walczyk    tel: 604 28 10 36

 

Uczestnik po ukończeniu kursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wypadki spowodowane swoją działalnością!

Program autorski: Mirosław MONGOŁ Walczyk