Leave No Trace – Partnership ENG

Polish version

W listopadzie 2017 r. nasze Stowarzyszenie dołączyło do grona partnerów organizacji Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, szerzącej idee etyki outdoorowej na całym świecie. Obecnie jesteśmy jedynym oficjalnym partnerem LNT CfOE w Polsce.

Idea Leave No Trace (z ang. nie pozostawiaj śladu) opiera się na siedmiu zasadach, odzwierciedlających zrównoważoną postawę pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a uprawianiem turystyki kwalifikowanej w tymże środowisku.

Ponieważ uprawianie surwiwalu i bushcraftu jest z jednej strony w jakiejś mierze formą turystyki kwalifikowanej, a z drugiej strony uprawiającym surwiwal powinno zależeć na utrzymaniu środowiska naturalnego w jak najepszej, możliwie nienaruszonej formie, idea Leave No Trace staje się koncepcją naturalne wpasowującą się w  filozofię postępowania i zasady etyczne promowane przez SPSS.

Zatem idea Leave No Trace, wyrażona w siedmiu regułach, doskonale odzwierciedla nasze zasady etyki outdoorowej: