SPSS dla PZŁ

26 listopada 2017 r. przeprowadziliśmy zajęcia szkoleniowe dla edukatorów przyrodniczych Polskiego Związku Łowieckiego.

W zajęciach w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym wzięło udział ok. 15  edukatorów. Spotkanie  miało charakter pilotażowy. Mamy nadzieję na dalszy rozwój, a przede wszystkim na wypracowanie dobrych relacji pomiędzy obydwoma naszymi stowarzyszeniami.

Temat ten będziemy chcieli omówić szerzej z koordynatorami GR na spotkaniu roboczym w dn. 27-28 stycznia 2018.