SURWIWALIA – Idea etyki outdoorowej Leave No Trace. Warsztaty świadomości.

Przemysław Płoskonka - Idea etyki outdoorowej Leave No Trace. Warsztaty świadomości.

Przemysław Płoskonka – SPSS – oficjalny partner Leave No Trace CfOE

Temat: Idea etyki outdoorowej Leave No Trace. Warsztaty świadomości.

Celem warsztatu jest przybliżenie jednej z najpopularniejszych na świecie koncepcji edukacji na rzecz etyki środowiskowej (etyki outdoorowej) – Leave No Trace. Początkowo program był skierowany głównie do środowisk związanych z górami – przewodników, wspinaczy, turystów górskich jako odpowiedź na dewastację i zaśmiecanie gór. Obecnie został on rozszerzony na inne obszary przyrodnicze – w tym środowisko leśne. Model etyki środowiskowej (outdoorowej) Leave No Trace promuje odpowiedzialne postawy (zwiększanie świadomości społecznej). Rdzeń koncepcji oparty jest na siedmiu uniwersalnych zaleceniach, które w połączeniu z przekazywaną wiedzą oraz nabywanymi umiejętnościami mają za zadanie minimalizować wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w którym przebywa.

Więcej informacji na: https://survival.whshost.com/category/leave-no-trace/