SURWIWALIA – techniki ewakuacji

 

Darek Lermer - techniki ewakuacji poszkodowanych

Temat: Techniki ewakuacji poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych

Darek Lermer, Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu

Wszyscy znamy Darka z prowadzenia różnych szkoleń związanych z linami.

Teraz przygotował kolejny temat: Techniki linowe i ich wykorzystanie podczas klęsk żywiołowych. Transport poszkodowanych przez przeszkody terenowe.

To będzie szkolenie, w którym się zmierzycie się z… Zobaczycie na miejscu!

Więcej o warsztatach na Surwiwaliach 2021: https://survival.whshost.com/