W dniu 9 lutego 2023 roku Prezes zarządu Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu Sergiusz Borecki oraz przedstawiciel GR SPSS MAZOVIA Marian Wyrzykowski wzięli udział w konferencji: 10 lat rozwoju