Ukazał się kolejny numer Biuletynu Surwiwalowego. Kolega Marian Wyrzykowski, redaktor Biuletynu, jako temat przewodni wybrał plecaki. Jest też ciekawy wywiad z właścicielem firmy Wisport, coś o produktach