Zagrożenia są różne, naturalne, jak i te pochodzące wprost z działalności człowieka. Nie zawsze nasz dom czy blok mieszalny jest nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Wtedy schrony oraz