Gdzie jest schron blisko domu?

Zagrożenia są różne, naturalne, jak i te pochodzące wprost z działalności człowieka. Nie zawsze nasz dom czy blok mieszalny jest nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Wtedy schrony oraz inne ukrycia mogą być niezwykle przydatne.

Być może właśnie dlatego na fali przygotowań na trudne czasy, straż pożarna przygotowała aplikacje: schrony.straz.gov.pl – rozwiązanie, które pomoże naszym obywatelom !
Przygotowana przez Państwowa Straż Pożarna aplikacja “Schrony”, ma formę interaktywnej mapy i pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie: miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony.
Z aplikacji można korzystać od dziś za pośrednictwem przeglądarki internetowej zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych. Strona w bardzo przejrzysty sposób wyświetli nam najbliższe miejsca schronienia w okolicy, bazując na naszej lokalizacji.

 schron blisko domu

Kategorie obiektów:

  •  (MDS) miejsca doraźnego schronienia – które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami.
  •  (U) ukrycie – jest budowlą ochronną niehermetyczną, wyposażoną w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.
  •  (S) schron – jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

Najwięcej obiektów ochronnych zinwentaryzowano w województwie mazowieckim (29,7 tys.), a także w województwie śląskim (25,9 tys.).

obiekty ochronne w Polsce

Pajęczynowe wnioski

Pamiętaj, że ilość obiektów nie równa się ich jakości i stanowi zachowania. Prawda jest taka, że inwentaryzacja to na ogół “jest-jest”, a to że jest wilgość i grzyb na ścinach nie było aż tak ważne w tym momencie. W bardzo dużym uproszczeniu przypomina sytuacje liczenia aut na złomowisku. Na szczęście stan techniczny (ocena jakościowa obiektu) i szacowaną pojemność w osobach (1,5m2/osobę) można także sprawdzic na dołączonej do mapy legendzie. Zatem jeśli planujesz wybudować swój prywatny przydomowy schron, przeczytaj książkę lub ebook.

Tags: