*** Jak widać, ostatecznie atmosfera była bardzo dobra i zgodna. Wiele lat spotkań, wydeptywania ścieżek, bywania na konferencjach i zjazdach leśników, wiele pism, starań i po prostu rozmów