Reportaż z ostatniego spotkania w GD Lasów Państwowych

***

Jak widać, ostatecznie atmosfera była bardzo dobra i zgodna. Wiele lat spotkań, wydeptywania ścieżek, bywania na konferencjach i zjazdach leśników, wiele pism, starań i po prostu rozmów tu i tam, a przede wszystkim zabieganie o dobre relacje z Gospodarzami Lasów Państwowych zaowocowały przychylnym stanowiskiem Dyrektora Generalnego, pana Andrzeja Koniecznego, który zainicjował cały proces prawny prawie dwa lata temu.

Nie wierzcie we wszystko co piszą na Internecie, nie było żadnej walki, nie było kłótni, zmagań – to nieprawda. Prawdziwy natomiast był wieloletni wysiłek wielu ludzi zarówno w kontaktach z Dyrekcją Generalną, jak również każdego z Was, drodzy surwiwalowcy i bushcrafterzy, którzy z kulturą i poszanowaniem dla przyrody i pracy leśników korzystaliście z lasów. To wszystko razem zaowocowało przyjacielskimi relacjami, zniesieniem obaw i obecnymi, korzystnymi ustaleniami.

Koniecznie należy tu wspomnieć osobę Krzysztofa Kwiatkowskiego, pierwszego prezesa SPSS i obecnie jego honorowego członka – to właśnie kol. Krzysztof prawie dziesięć lat temu u początków działalności Stowarzyszenia przecierał oficjalne szlaki do tego, co dzisiaj możemy obserwować. Niebagatelny też wpływ na wzajemne poznanie i “oswajanie” miało wspólne wydanie książki Leśny Survival. Dziękujemy także za bardzo pozytywne nastawienie do naszych środowisk oraz całą inicjatywę panu Dyrektorowi Andrzejowi Koniecznemu, a także pani Naczelnik Annie Pikus za wytrwałość w tych działaniach i wiarę w ludzi lasu (nie tylko tych w zielonych mundurach :-).

Dziękuję w imieniu całej społeczności SPSS!

Sergiusz Borecki – prezes