The Bushcraft Journal

Przypominamy wszystkim sympatykom bushcraftu i survivalu, że od niedawna czasopismo brytyjskich sympatyków sztuki przetrwania “The Bushcraft Journal” jest dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej.