Ważne spotkanie z Lasami Państwowymi

5 kwietnia zostaliśmy zaproszeni przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na spotkanie, na które czekaliśmy od kilku lat. Poniżej krótka informacja ze strony internetowej LP.

Relacje z Lasami Państwowymi układają się coraz lepiej i mamy nadzieję na rychłe wypracowanie konkretnych rozwiązań korzystnych dla całego środowiska outdoorowego.

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/w-poszukiwaniu-kompromisu