Wywiad w Radiu Plus

Warto posłuchać! W studio Anna Pikus, Przemek Płoskonka i Sergiusz Borecki.

http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1342/128581/legalne_biwakowanie_w_lasach_prymas_wyszynski_-_nieznane_historie_21_11_2019