SURWIWALIA – łucznictwo i łucznictwo bloczkowe

 

Michał Kowalczyk - Surwiwalia, warsztaty łucznicze

W trakcie Surwiwaliów odbędą się także zajęcia związane z łucznictwem, które poprowadzi kolega

Michał Kowalczyk – SPSS GR „Wschód”, „Salvos”, „Fera Via”.

Podczas zajęć teoretycznych przedstawimy:

– krótką historię łucznictw,

– zasady bezpieczeństwa,

– przegląd i omówienie popularnego sprzętu łuczniczego,

– podstawowe zasady strzelania z łuku – obsługa sprzętu,

– łucznictwo bloczkowe.

Część praktyczna to:

– podstawy strzelectwa łuczniczego (właściwa postawa, celowanie, błędy, bezpieczeństwo),

– ćwiczenia praktyczne.

Ciekawe czy warsztaty będą z tarczą czy na tarczy?

Więcej na https://www.facebook.com/set.salvos