Kurs przetrwania z profilem SERE

 

Zapraszamy na kurs doszkalający dla instruktorów survivalu

Kurs przetrwania z profilem SERE

Weź udział i przekonaj się, że to merytorycznie najlepsze tego typu szkolenie w naszym kraju!

Kurs przetrwania z profilem SERE

***

Termin: 1-4 maja 2019 r.

Lokalizacja: baza szkoleniowa SPSS w Ponurzycy, gm. Celestynów.

Organizator: Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu oraz Szkoła Przetrwania SERE.

Prowadzący: wojskowi instruktorzy survivalu i SERE.

Adresaci: Kurs przeznaczony jest dla instruktorów survivalu/bushcraftu oraz osób niebędących instruktorami, ale praktykujących techniki surwiwalowe.

Cel: Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji i nabycie odpowiedniego przeszkolenia dla personelu cywilnego przeznaczonego do użycia w kraju i poza granicami.

Ilość uczestników: min. 8 osób – max. 12 osób.

Wymagania: Uczestnik może przystąpić do szkolenia po spełnieniu następujących warunków:

 • posiada ubezpieczenie NNW na czas szkolenia;
 • posiada odpowiednią kondycję fizyczną do działań plenerowych;
 • posiada odpowiedni ekwipunek (zostanie podany w informacji po przystąpieniu do kursu);
 • posiada odpowiednią kondycję psychiczną, w trakcie szkolenia kursanci będą mieli ograniczone możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym – bez wyjątków.

 

W trakcie kursu nauczysz się/ poznasz min.:

 1. Zasady przygotowania się do działań.
 2. Wykorzystania wyposażenia osobistego w surwiwalu.
 3. Surwiwal – przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego.
 4. Psychologiczne aspekty sytuacji zakładniczej. Ewakuacja personelu niewojskowego.
 5. Podstawowe sposoby maskowania i kamuflażu.
 6. Poruszanie się w terenie w obliczu sił tropiących.
 7. Zachowanie się w sytuacji zakładniczej i przeciwdziałanie wykorzystaniu.

 

To nie wszystko co przygotowaliśmy dla Ciebie podczas kursu!

Nauczymy Cię podstawowych technik survivalowych lub sprawdzimy to, co potrafisz. Sprawdzimy jak działasz pod presją instruktorów i sił tropiących. Dowiesz się jak działasz podczas stresu i zmęczenia z ograniczoną ilością wody i pożywienia. To nie jest kolejne szkolenie integracyjne. Jeśli nie potrafisz wytrzymać bez papierosów i alkoholu NIE PRZYJEŻDŻAJ!!!! Nie marnuj swojej kasy i naszego czasu. Obowiązuje dyscyplina wojskowa.

Po zakończeniu kursu osobom, które zaliczyły kurs wydane zostanie stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione i podpisane przez właściwego organizatora szkolenia oraz kierownika kursu – instruktora SERE (w wersji PL i ENG).

 

Organizator zapewnia:

 • wyżywienie na czas zajęć dwudobowych 2-4.05.2019

 • opiekę medyczną i instruktorską

 • mapy obszaru działań

 • użyczenie sprzętu w przypadku braku (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem)

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia oraz pełne informacje organizacyjne, zostaną przesłane wyłącznie do osób przystępujących do szkolenia.

Koszt:  800 zł / os., członkowie SPSS: 640 zł/os.

Rejestracja uczestników (5 kroków):

1. Pobierz i wypełnij OŚWIADCZENIE  – przekażesz je w dniu rozpoczęcia zajęć.

2. Zapoznaj się z REGULAMINEM i ZASADAMI FAIR PLAY – potwierdź to w formularzu zgłoszeniowym.

3. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

4. Opłać szkolenie (opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 r.) na konto nr BGŻ 95 2030 0045 1110 0000 0362 5710, tytuł przelewu: “Imię i nazwisko, kurs technik przetrwania z profilem SERE”. Niedokonanie opłaty w terminie bez wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem, skutkuje wycofaniem rejestracji.

5. Oczekuj maila potwierdzającego od organizatora.

 

Osoby, które nie dopełnią powyższych zasad (oraz zawartych w dokumentach wymienionych powyżej) nie będą dopuszczone do udziału w kursie.

Podstawą ukończenia szkolenia jest obecność we wszystkich zajęciach i zaliczenie zadań szkoleniowych. W trakcie kursu wszystkich kursantów obowiązuje przestrzeganie zasad „Fair play”, określonych przez kierownika kursu przed rozpoczęciem kursu. Kursanci nieprzestrzegający określonych zasad będą usuwani z kursu.

 

Dołącz! Czeka Cię solidna dawka dobrego i ciężkiego szkolenia!

W razie wątpliwości i pytań pisz na adres Stowarzyszenia: