Kurs Trenerów Etyki Outdoorowej – jesień 2021

Trener Etyki Outdoorowej Leave No Trace

 

1.05.2021 ruszył długo wyczekiwany program „Zanocuj w lesie”. To już nie pilotaż, ale regularny program obejmujący swoim zasięgiem ponad 620 tys. ha lasów. Start programu to także sprawdzian dla nas wszystkich, czy jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za przyrodę. Doświadczenia innych krajów, w tym często przywoływane przykłady skandynawskie czy też amerykańskie wskazują, że sukces osiągnął ten kraj, który postawił na edukację, nie zaś na ograniczenia. Kluczowe staje się budowanie nowych relacji w kontaktach z przyrodą, oparte o świadome postępowanie zgodne z etyką outdoorową.

Niewątpliwie rozwój programu „Zanocuj w lesie” przyczyni się do upowszechniania idei etyki outdoorowej, stanowiącej dotychczasowy fundament funkcjonowania obszarów pilotażowych.  Tym bardziej, iż w ramach zainicjowanego programu stworzono rodzimą zasadę 3 x Z (zaplanuj, zanocuj, zabierz), która jest wzorowana na założeniach etyki outdoorowej Leave No Trace.

Istotne stają się działania służące podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z lasu, minimalizowania wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz przeciwdziałaniu konsumpcyjnemu nastawieniu do przyrody. Jedną z koncepcji zdobywającą w ostatnich latach uznanie jest wspomniana idea Leave No Trace (z ang. nie pozostawiaj śladu). To popularny na świecie program edukacyjny promujący etykę działań w plenerze (więcej dowiesz się klikając tutaj – etyka outdoorowa).

Główne idee Leave No Trace wyrażone w tzw. siedmiu zaleceniach LNT (LNT seven principles), odzwierciedlających zrównoważoną postawę pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a uprawianiem turystyki kwalifikowanej w tymże środowisku, służą rozbudzaniu świadomości środowiskowej / etyki outdoorowej wśród osób aktywnie korzystających z zasobów przyrodniczych – turystów kwalifikowanych, bushcrafterów, surwiwalowców, outdoorowców, a także każdego człowieka korzystającego np. z leśnych szlaków, zarówno dorosłego jak i dziecka.

Zatem jest to dla Ciebie!

Może jednak zechcesz zrobić więcej i dołączysz do nas,

by pomóc nam szerzyć etykę outdoorową w naszym kraju?

Zostań Trenerem Etyki Outdoorowej!

Trenerzy Etyki Outdoorowej (TEO) – to osoby zachęcające do stosowania zasad Leave No Trace w Polsce oraz wskazujące praktyczne rozwiązania w ich stosowaniu podczas aktywności outdoorowych. TEO to po prostu ambasador etyki środowiskowej, działający w oparciu o proste i uniwersalne idee Leave No Trace.

 

Szkolenie skierowane jest do: wszystkich, którym bliskie są idee etyki outdoorowej i chcących mieć praktyczny wpływ na rozszerzanie etyki outdoorowej w naszym społeczeństwie.

Organizatorzy kursu:

Kurs prowadzą: 

– dr Przemysław Płoskonka – trener etyki outdoorowej, edukator, instruktor survivalu i wielu dyscyplin sportu, pilot turystyczny, wykładowca akademicki 

– Sergiusz Borecki – trener etyki outdoorowej, instruktor survivalu i bushcraftu (IBiS), przewodnik po parkach narodowych, instruktor turystyki kwalifikowanej

Cel kursu:

 • zaznajomienie uczestników z ideą etyki outdoorowej i historią jej adaptacji w Polsce;
 • przeszkolenie w zakresie 7 praktycznych zasad Leave No Trace (certyfikat Leave No Trace Awareness), zaznajomienie z zasadą 3 x Z;
 • przygotowanie do pracy i uzyskanie tytułu Trenera Etyki Outdoorowej (potwierdzone stosownym zaświadczeniem + naszywka).

Termin kursu:   16-17 października (sobota/niedziela) – Góry Świętokrzyskie

Koszt:  399 zł (członkowie SPSS – 329 zł) – płatne tylko na miejscu!

 

Rejestracja uczestników (2 kroki):

1. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – NABÓR ZAMKNIĘTY!!!

2. Oczekuj e-maila od organizatora, potwierdzającego przyjęcie na kurs.

Postanowienia: Osoby, które nie dopełnią powyższych zasad nie będą dopuszczone do udziału w kursie. Podstawą ukończenia szkolenia jest obecność we wszystkich zajęciach i zaliczenie zadań szkoleniowych. W trakcie kursu wszystkich kursantów obowiązuje przestrzeganie postanowień Ogólnego Regulaminu Imprez SPSS. Kursanci nieprzestrzegający określonych zasad będą usuwani z kursu.

Program i szczegóły dot. kursu zostaną przekazane wyłącznie zarejestrowanym uczestnikom szkolenia drogą e-mailową.

UWAGA !

Założenia: wymagania na TEO  zakładają, aby uczestnik szkolenia występował zarazem w roli słuchacza, jak i prowadzącego. Nawiązuje to do holistycznej koncepcji edukacji. W związku z tym zarejestrowani uczestnicy otrzymają propozycje przydziału tematów  do opracowania oraz wszystkie szczegółowe informacje dot. Kursu TEO.

Ze względu na panujące regulacje epidemiologiczne, liczba uczestników jest ograniczona, a podczas całego szkolenia obowiązują aktualne przepisy.

Na kurs trzeba wziąć:

 • ubranie odpowiednie do warunków pogodowych i warunków panujących na szlaku,
 • prowiant na dwa dni, w tym wodę + kubek, menażkę, termos…
 • przyda się coś do pisania i notatnik,
 • śpiwór, karimata, tarp,
 • jeśli ktoś ma swój hamak, to jak najbardziej polecamy zabrać hamak,
 • osobiste gadżety i przybory toaletowe, “bez których nie da się żyć”.

Całość szkolenia, włącznie z noclegiem, odbywa się w plenerze – teren leśny. Biwakujemy zgodnie z regulaminem programu Zanocuj w Lesie.

My z naszej strony zapewniamy:

 • warstwę merytoryczną,
 • materiały drukowane dot. idei etyki outdoorowej LNT i pracy trenera + naszywki,
 • pomoc w uzupełnieniu sprzętu: hamak, śpiwór, karimata, menażka, kompas itp. (należy wcześniej zgłosić zapotrzebowanie).

Dołącz! Czeka Cię solidna dawka dobrego szkolenia!

 

W razie wątpliwości i pytań pisz na adres: