Kurs Trenerów Etyki Outdoorowej – wiosna 2021

Leave No Trace - Kurs Trenerów Etyki Outdoorowej

Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie prowadzą do wzrostu zainteresowania terenami leśnymi i stanowią wyzwanie dla współczesnej edukacji przyrodniczo-leśnej. Istotne stają się działania służące podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z lasu, minimalizowania wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz przeciwdziałaniu konsumpcyjnemu nastawieniu do przyrody. Jedną z koncepcji zdobywającą w ostatnich latach uznanie jest idea Leave No Trace (z ang. nie pozostawiaj śladu). To popularny na świecie program edukacyjny promujący etykę działań w plenerze (etyka outdorowa). Początkowo skierowany był głównie do środowisk związanych z górami – przewodników, wspinaczy, turystów górskich jako odpowiedź na dewastację i zaśmiecanie gór. Obecnie program został rozszerzony na inne obszary przyrodnicze – w tym środowisko leśne, narażone na zagrożenia związane z działalnością człowieka.

Główne idee Leave No Trace wyrażone w tzw. siedmiu zaleceniach LNT (LNT seven principles), odzwierciedlających zrównoważoną postawę pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a uprawianiem turystyki kwalifikowanej w tymże środowisku, służą rozbudzaniu świadomości środowiskowej / etyki outdoorowej wśród osób aktywnie korzystających z zasobów przyrodniczych – turystów kwalifikowanych, bushcrafterów, surwiwalowców, outdoorowców, a także każdego człowieka korzystającego np. z leśnych szlaków, zarówno dorosłego jak i dziecka.

Trenerzy Etyki Outdoorowej (TEO) – to osoby zachęcające do stosowania zasad Leave No Trace w Polsce oraz wskazujące praktyczne rozwiązania w ich stosowaniu podczas aktywności outdoorowych. TEO to po prostu ambasador etyki środowiskowej, działający w oparciu o proste i uniwersalne idee Leave No Trace.

Szkolenie skierowane jest do: wszystkich, którym bliskie są idee etyki outdoorowej i chcących mieć praktyczny wpływ na rozszerzanie etyki outdoorowej w naszym społeczeństwie.

Organizatorzy kursu:

Kurs prowadzą: 

– dr Przemysław Płoskonka – trener etyki outdoorowej, edukator, instruktor survivalu i wielu dyscyplin sportu, pilot turystyczny, wykładowca akademicki 

– Sergiusz Borecki – trener etyki outdoorowej, instruktor survivalu i bushcraftu (IBiS), przewodnik po parkach narodowych, instruktor turystyki kwalifikowanej

Cel kursu:
– zaznajomienie uczestników z ideą etyki outdoorowej i historią jej adaptacji w Polsce,
– przeszkolenie w zakresie 7 praktycznych zasad Leave No Trace (certyfikat Leave No Trace Awareness),
– przygotowanie do pracy i uzyskanie tytułu Trenera Etyki Outdoorowej (potwierdzone stosownym zaświadczeniem + naszywka).

Terminy kursu:

  • 10-11 kwietnia 2021 (sobota/niedziela) – Lasy Celestynowskie / Mazowiecki Park Krajobrazowy
  • 1-2 maja(sobota/niedziela) – Góry Świętokrzyskie

UWAGA! Nabór zamknięty – brak wolnych miejsc.

Koszt: 399 zł (członkowie SPSS – 329 zł) – płatne tylko na miejscu!

Rejestracja uczestników (2 kroki):

1. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. Oczekuj e-maila od organizatora, potwierdzającego przyjęcie na kurs.

 

Postanowienia: Osoby, które nie dopełnią powyższych zasad nie będą dopuszczone do udziału w kursie. Podstawą ukończenia szkolenia jest obecność we wszystkich zajęciach i zaliczenie zadań szkoleniowych. W trakcie kursu wszystkich kursantów obowiązuje przestrzeganie postanowień Ogólnego Regulaminu Imprez SPSS. Kursanci nieprzestrzegający określonych zasad będą usuwani z kursu.

Program i szczegóły dot. kursu zostaną przekazane wyłącznie zarejestrowanym uczestnikom szkolenia.

UWAGA !

Założenia: wymagania na stopień TEO  zakładają, aby uczestnik szkolenia występował zarazem w roli słuchacza, jak i prowadzącego. Nawiązuje to do holistycznej koncepcji edukacji. W związku z tym zarejestrowani uczestnicy otrzymają propozycje przydziału tematów  do opracowania oraz wszystkie szczegółowe informacje dot. Kursu TEO.

Ze względu na panujące regulacje epidemiologiczne, liczba uczestników jest ograniczona, a podczas całego szkolenia obowiązują adekwatne przepisy.

Na kurs trzeba wziąć:

– ubranie odpowiednie do warunków pogodowych i warunków panujących na szlaku,

– prowiant na dwa dni, w tym wodę + kubek, menażkę, termos…

– przyda się coś do pisania i notatnik,

– śpiwór, karimata, tarp,

– jeśli ktoś ma swój hamak, to jak najbardziej polecamy zabrać hamak,

– osobiste gadżety i przybory toaletowe, “bez których nie da się żyć”.

My z naszej strony zapewniamy:

– warstwę merytoryczną,

– materiały drukowane dot. idei etyki outdoorowej LNT i pracy trenera,

– pomoc w uzupełnieniu sprzętu: hamak, śpiwór, karimata, menażka, kompas itp. (należy wcześniej zgłosić zapotrzebowanie).

Dołącz! Czeka Cię solidna dawka dobrego szkolenia!

 

W razie wątpliwości i pytań pisz na adres: