Nadzwyczajny Walny Zjazd SPSS 2023

W sobotę, 25 listopada odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu (SPSS).

zjazd_walny

Chcieliśmy podziękować za obecność naszym członkom (zwyczajnym i sympatykom) Stowarzyszenia za przybicie i aktywny udział zarówno w głosowaniach, jak i dyskusjach tematycznych. Dzięki tej aktywności mogliśmy m.in. zatwierdzić wszystkie uchwały oraz wprowadzić drobną zmianę do statutu SPSS. Cieszymy się, że także poprzedni zarząd gościł na zjeździe i zabierał głos w dyskusji.

Od razu podziękowania dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą z Panem Prezesem na czele Wiesławem Zaraś, za bezpłatne użyczenie miejsca do spotkania (sali OSP Nowe Miasto).