Małopolska Organizacja Turystyczna – patronat honorowy

 

Z przyjemnością prezentujemy patronaty honorowe udzielone

SURWIWALIOM 2021.

 

SURWIWALIA 2021 zostały objęte Patronatem Honorowym przez

Pana Edwarda Siarkę

Sekretarza Stanu

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

* * *

 

Małopolska Organizacja Turystyczna

Małopolska Organizacja Turystyczna patronem honorowym Surwiwaliów 2021www.mot.kraków.pl

* * *

 

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego, SURWIWALIAMarszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski

* * *

Polski Komitet ParaolimpijskiPolski Komitet Paraolimpijski

 

* * *

Polski Związek Krótkofalowców patronem honorowym Surwiwaliów 2021

Polski Związek Krótkofalowców

* * *

 

Ponadto pan Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, objął SURWIWALIA 2021 swoim Honorowym Patronatem!

 

Wszystkim Patronom serdecznie dziękujemy!