Składki na rok 2018

 

Uchwała Zarządu SPSS z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie składek członkowskich na rok 2018.

 

Na podstawie par. 30 pkt. 7 Statutu SPSS, Zarząd SPSS ustala na rok 2018 jednolitą składkę dla wszystkich członków SPSS bez względu na ich status (członkowie zwyczajni i sympatycy) w wysokości 60 zł. Członkowie niepełnoletni zostają zwolnieni ze składek członkowskich w całości. Składka obowiązuje od dnia 1.01.2018 r.