Sponsorzy i partnerzy tegorocznych Surwiwaliów 2023

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować za wsparcie oraz udział wielu firm, szkół mundurowych czy ministerstw w tym wydarzeniu.

 Patronat Honorowy nad wydarzeniem SURWIWALIA 2023 objął:

  • Wicepremier, Minister Obrony Narodowej pan Mariusz Błaszczak
  • Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pan Edward Siarka
  • Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pan Andrzej Gut-Mostowy
  • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pan Józef Kubica

W szczególności dziękujemy:

partnerzy_surwiwalia_loga_2023

Dziękujemy za wsparcie oraz zaufanie do naszych działań związanych z promocją sportu i turystyki plenerowej.