Strzelanie z GR WSCHÓD

https://plus.google.com/u/0/b/100181839072372291107/113070459156504927427/posts/dFgxxjaRUxH