Siły Zbrojne RP w operacjach NATO Doświadczenia i wnioski na temat tego, jak sobie radzi człowiek / żołnierz na misji wojskowej, jakie ma wyposażenie, kwalifikacje, jak walczy ze