SURWIWALIA 2019: warsztatowcy cz.5

Marek Białobrzeski

Siły Zbrojne RP w operacjach NATO

Doświadczenia i wnioski na temat tego, jak sobie radzi człowiek / żołnierz na misji wojskowej, jakie ma wyposażenie, kwalifikacje, jak walczy ze stresem i nudą.

mjr Marek Białobrzeski – szef sekcji operacyjnej 15BZ, w przeszłości był dowódcą plutonu rozpoznawczego i dowódcą kompanii zmechanizowanej. Ukończył AWL Wrocław. W Afganistanie na 1 zmianie dowódca plutonu, na 2 zmianie szef centrum operacji taktycznych. W Kosowie oficer operacyjny.