Zapraszamy na targi Euro Target Show! Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu będzie miała swoje stoisko wczasie Targów. Będziemy promować działania, jakie podejmowane są w ramach SPSS-u, warsztaty, szkolenia,