Walny Zjazd – komunikat

 

Zbliża się kolejny Walny Zjazd Stowarzyszenia.

 

Zgodnie ze Statutem SPSS podajemy komunikat dotyczący Zjazdu.

Termin: Walny Zjazd SPSS odbędzie się w dniu 16 marca 2019 r.:

– pierwszy termin: godzina 10:00

– drugi termin: godzina 10:30

Zakończenie obrad Zjazdu przewidywane jest na godzinę 16:00.

Prosimy o punktualne przybycie. Przypominany, że zgodnie ze Statutem i Regulaminem Walnego Zjazdu, prawo głosu mają jedynie członkowie obecni na obradach – nie przewiduje się możliwości korespondencyjnego lub zdalnego oddawania głosów. Wg postanowień Statutu i Regulaminu Walnego Zjazdu, w obradach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia, zaś czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosowania przysługuje jedynie członkom zwyczajnym.

Tegoroczny Walny Zjazd SPSS ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, podczas obrad nastąpi podsumowanie mijającej kadencji oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia na następną czteroletnią kadencję.

Proponowany, ramowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór organów Walnego Zjadu.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań za ubiegły rok i mijającą kadencję.

5. Przerwa organizacyjna i przyjmowanie wniosków.

6. Wybory władz Stowarzyszenia na nową kadencję:

– wybór prezesa Stowarzyszenia

– wybór członków Zarządu Stowarzyszenia

7. Wnioski i uchwały bieżące.

8. Zakończenie obrad Walnego Zjazdu.

 

Lokalizacja: Walny Zjazd odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, ul. Wycieczkowa 107, 91-518 Łódź. Ośrodek znajduje się w obrębie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. (mapka: https://osm.org/go/0OPnybLF1-?m=)

Dojazd: Wygodny dojazd samochodem od strony tras A1 i A2. Dla niezmotoryzowanych istnieje możliwość dojazdu z dworca PKP Łódź Fabryczna za pośrednictwem autobusów linii: 61 i 51A.

UWAGA!!!

Osoby potrzebujące transportu na terenie Łodzi i/lub noclegu proszone są o odpowiednio wcześniejsze poinformowanie gospodarzy Zjadu. W tym roku gospodarzem Walnego Zjazdu jest Grupa Regionalna Centrum-Łódź. Kontakt do koordynatora grupy, kol. Bartłomieja Janika:

 

Pozdrawiamy,

Zarząd SPSS