Walny Zjazd SPSS – komunikat organizacyjny

* * *

P.T. Członkowie SPSS!

Zbliża się coroczny Walny Zjazd członków Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu.

Termin zjazdu ustalony został na 10 marca 2018 roku, a miejscem spotkania będzie miejscowość Ponurzyca (przysiółek Papizy) pod Warszawą.

Tegoroczny Walny Zjazd ma charakter sprawozdawczy – szczegóły poniżej.

Termin:

  • I termin – godz. 11:00, sobota 10.03.2018
  • II termin – godz. 11:30, sobota 10.03.2018
    (planowane zakończenie ok. godz. 17:00) *

Lokalizacja:

Gospodarstwo Agroturystyczne
Ponurzyca 60
05-430 Celestynów

Mapa: http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.00122&mlon=21.39582#map=19/52.00122/21.39582

 

Program ramowy:

– sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2017 (w tym grupy regionalne)
– sprawozdanie finansowe za rok 2017
– sprawy członkowskie
– zatwierdzenie ramowych planów działania na rok kolejny
– sprawy różne

Zapraszamy szczególnie nowych członków – miejcie wpływ!

Informacje dodatkowe:
*1. Dla osób zainteresowanych noclegiem pod dachem gospodarza koszt 15zł przy noclegu w śpiworze oraz 30zł pod pościelą.
2. Zgłaszajcie tematy, o których chcielibyście porozmawiać – wówczas postaramy się włączyć je w porządek obrad (należy przesyłać je w postaci pliku PDF na adres ).
3. Przypominamy, że prawo do głosowania nad uchwałami Zjazdu, zodnie ze Statutem, mają tylko członkowie Zwyczajni – członkowie Sympatycy mogą jednakże dzielić się swoimi uwagami czynnie w dyskusjach.
4. Każdy członek SPSS jest wolontariuszem, a więc przyłącza się do wspólnych działań z własnej woli.

 

Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia

(kontakt z Sekretarzem 502 631 961)