II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Edukacja Alternatywna. Ekologia Życia – 26-28 maj 2023

Konferencja ta, to trzydniowe spotkanie w naturze, w bazie terenowej Fundacji ,,Bajkowy Las” w Łubnianach k/Opola. Temat szczegółowy spotkania to Ekologia Życia. Całość obrad, będzie prowadzona na terenie fundacji. To konferencja w pełni zewnętrzna- jedyna taka inicjatywa w Polsce o zasięgu międzynarodowym.

konferencja naukowa edukacja alternatywna, ekologia 2023
Przewodnicy kąpieli leśnych oraz osoby prowadzące warsztaty poprowadzą was również:
,,Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad Łubniańskim niebem rozciągnionych
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem.”
Tu, w maju, na łubniańskiej ziemi, spotkają się dwa żywioły – ci, którzy płoną i zapalają do działania najmłodszych, z tymi, którzy podsycają, rozniecają i dmuchają w edukacyjne żagle. Świat praktyków i teoretyków. Akademia i działanie. Powietrze i ogień. Na co dzień osadzeni w swoich światach, chcemy spotkać się, by myśli i czyny miały szansę zaistnieć w rzeczywistości.
Jesteśmy przekonani, że tylko działania przynoszą zmianę, więc działajmy razem!

Cel konferencji

Główny cel konferencji oscyluje wokół czterech zagadnień:

  • perspektywa rozwojowa edukacji alternatywnej w Polsce i na świecie,
  • pedagogika lasu
  • ekologia życia
  • inne zagadnienia związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zgodnie z tematem przewodnim obrad, w trosce o zdrowie i ciało, przełamujemy konwencję konferencji naukowej tak, aby zachować balans między teorią a praktyką. Dlatego każdego dnia wykłady będą się przeplatać z warsztatami – coś dla umysłu, coś dla ciała.

Udział SPSS

Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu (SPSS) w dniu 28 maja (niedziela) w godzinach 12-14 przeprowadziło warsztat z zakresu eytki outdoor (w duchu Leave No Trace) dla chętnych.
etyka outdooru
Miejsce konferencji: Bajkowy Las, ul. Krzyżula 8,  46-024 Łubniany  Polska
mapa - lokalizacja konferencji
ORGANIZATORZY:
  • Bajkowy Las
  • Uniwersytet Opolski Wydział Nauk Społecznych
  • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Społecznych
  • Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych
WSPÓŁORGANIZATORZY:
  • Polski instytut Przedszkoli Leśnych
  • Fundacja Bezpieczne Gniazdo Safe Nest