Informacje po Walnym Zjeździe

W dniu 16 marca br. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, położonym w malowniczym zakątku Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, spotkaliśmy się na Walnym Zjeździe naszego Stowarzyszenia. Podczas zjazdu przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły, podsumowano działania Stowarzyszenia i Zarządu w minionej kadencji, wyciągnięto wnioski oraz sformułowano zalecenia i kierunki działań na najbliższy okres.

Przede wszystkim jednak zdecydowano o kilku ważnych kwestiach:

  1. Dokonano kilku zmian w Statucie w zakresie: a) częstotliwości odbywania Walnych Zjazdów – obecnie będą się odbywały co dwa lata, a nie co roku; b) możliwości podejmowania decyzji i przeprowadzania referendów za pomocą rozwiązań teleinformatycznych; c) możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez SPSS.
  2. Podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby Stowarzyszenia z Łodzi do Warszawy.
  3. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia na następną kadencję czteroletnią.

Podczas zjazdu wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Bartłomiej Cichoń
Bartłomiej Cichoń (Tomaszów Mazowiecki)
Przemysłąw Płoskonka
dr Przemysław Płoskonka (Warszawa)
Mariusz Zawadzki
Mariusz Zawadzki (Łódź)
Sergiusz Borecki - prezes
Sergiusz Borecki – prezes (Warszawa)

 

 

 

Wybrano także nową Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Martyna Majda (Łódź)
  • Kamil Grzelka (Czerniewice)
  • Michał Miernik (Suchedniów)

 

Składamy szczególne podziękowania kolegom Bartkowi Janikowi i Łukaszowi Janiszewskiemu z GR Centrum-Łódź za zorganizowanie i przygotowanie całego Zjazdu!