Nowy Koordynator GR Mazovia

 

Decyzją Zarządu SPSS z dn. 2.03.2017 r. na koordynatora Grupy Regionalnej Mazovia został powołany kolega Dawid Król. Równoczenie przyjęto rezygnację kol. Sergiusza Boreckiego z pełnienia tej funkcji.

 

Dawid to zapalony włuczęga (w dobrym tego słowa znaczeniu). Prowadzi swój profil na G+: https://plus.google.com/u/0/111939280890248260329, a także blog ludzkietropy.pl.