Składki członkowskie

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

Zwracam się do Was z prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich. Nasze stowarzyszenie działa dzięki Waszemu wsparciu finansowemu, które jest niezbędne do realizacji naszych celów i misji.

Zaległe składki stanowią dla nas poważny problem, który utrudnia nam prowadzenie działań na rzecz naszej społeczności. Dlatego też, prosimy o jak najszybsze uregulowanie swojego zadłużenia. Kwota (60zł) i nr konta tak jak w ubiegłym roku.

Przypominamy, że składki członkowskie są naszym głównym źródłem finansowania, dzięki któremu SPSS może organizować różnego rodzaju wydarzenia, szkolenia, materiały szkoleniowe, konferencje oraz realizować inne projekty na rzecz naszej społeczności.

Dlatego też, apelujemy do Was o aktywne zaangażowanie się w życie stowarzyszenia i regularne opłacanie składek członkowskich, co pozwoli nam na skuteczniejsze działanie i realizację naszych celów.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia