Kurs metodyczny dla instruktorów

KURS  METODYCZNY

– skondensowany kurs doszkalający z zakresu metodyki outdoorowej dla instruktorów surwiwalu i bushcraftu oraz edukatorów przyrodniczych i nauczycieli plenerowych.

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności pracy edukacyjnej w plenerze ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zajęć o charakterze surwiwalowo-bushcraftowym.

Kurs metodyki instruktorskiej

* * *

Termin: 4-6 maja 2018 r. (startujemy w piątek, 4. maja o godz. 17:00 – kończymy w niedzielę, 6. maja ok. godz. 16:00)

Lokalizacja: baza w Ponurzycy, gm. Celestynów.

Organizator: Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu

Prowadzący: doświadczeni instruktorzy i metodycy szkoleń w dyscyplinach outdoorowych i turystyce kwalifikowanej.

Adresaci: Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla instruktorów surwiwalu/bushcraftu oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją plenerową (edukatorzy leśni, edukatorzy przyrodnicy, nauczyciele, animatorzy, instr. harcerscy i skautowi).

Wymagania: Uczestnik może przystąpić do szkolenia po spełnieniu następujących warunków:

  • posiada ubezpieczenie NNW na czas szkolenia;
  • posiada odpowiednią kondycję fizyczną do działań plenerowych;

Tematyka: Szkolenie ma charakter skondensowany i odbędzie się w formie wykładów i zajęć praktycznych m.in. z zakresu:

  • bezpieczeństwa prowadzenia zajęć outdoorowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki surwiwalowo-bushcraftowej,
  • kwestii organizacyjno-prawnych,
  • planowania i oceny zajęć plenerowych,
  • różnych form prowadzenia zajęć edukacyjnych w plenerze,
  • idei edukacyjnych (edukacja eksperymentalna, przygodowa, edukacja praktyczna; Hahn, Dewey, Kolb)
  • dostosowania zajęć do odbiorcy oraz okoliczności,
  • pracy z grupą.

Organizator zapewnia podstawowy sprzęt do ćwiczeń. Informacje dotyczące ekwipunku indywidualnego uczestnicy otrzymają mailem przed szkoleniem.

Po zakończeniu kursu osobom, które zaliczyły kurs wydane zostanie stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione i podpisane przez właściwego organizatora szkolenia oraz kierownika kursu (w wersji PL i ENG).

 

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia oraz pełne informacje organizacyjne, zostaną przesłane wyłącznie do osób przystępujących do szkolenia.

Koszt: 180 zł / os., członkowie SPSS: 120 zł/os.

 

Rejestracja uczestników (3 kroki):

1. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. Opłać szkolenie (opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2018 r.) na konto nr BGŻ 95 2030 0045 1110 0000 0362 5710, tytuł przelewu: „Imię i nazwisko, Kurs Metodyczny”. Niedokonanie opłaty w terminie bez wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem, skutkuje wycofaniem rejestracji.

3. Oczekuj maila potwierdzającego od organizatora.

 

Osoby, które nie dopełnią powyższych zasad nie będą dopuszczone do udziału w kursie. Podstawą ukończenia szkolenia jest obecność we wszystkich zajęciach i zaliczenie zadań szkoleniowych. W trakcie kursu wszystkich kursantów obowiązuje przestrzeganie postanowień Ogólnego Regulaminu Imprez SPSS. Kursanci nieprzestrzegający określonych zasad będą usuwani z kursu.

 

Dołącz! Czeka Cię solidna dawka dobrego szkolenia!

W razie wątpliwości i pytań pisz na adres Stowarzyszenia: